Poistenie zvierat

Poistenie zvierat

V prípade vzniku poistnej udalosti je poistenie hospodárskych zvierat pre klienta istotou a zmierňuje riziko jeho ďalšieho podnikania.

img-zvierata.jpg

Najväčším rizikom pri chove hospodárskych zvierat sú nákazy. Veľmi veľké škody spôsobujú aj infekčné ochorenia, poranenia alebo úrazy a straty na zvieratách vzniknuté pri pôrodoch.

 

Poistenie zvierat dojednávame cez tieto poisťovne:
 • Agra poisťovňa, pobočka z iného členského štátu 
 • Allianz - Slovenská poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
 • UNIQA poisťovňa

 

Predmetom poistenia sú:
 • hovädzí dobytok
 • ošípané
 • ovce
 • kozy
 • hydina
 • králiky
 • kone
Špeciálne možno dojednať:
 • poistenie farmových chovov jeleňov
 • danielov
 • muflónov
 • bažantov
 • taktiež poistenie pre prípad zničenia vajec v elektrickej liahni a uhynutia jednodňovej hydiny

 

Aké riziká poisťovne kryjú?
 • nákaza hospodárskych zvierat (napr. mor HD a ošípaných, dyzentéria, BSE, slintačka a krívačka a ďalšie
 • nákaza hydiny (napr. salmonelóza, tuberkulóza, vtáčia chrípka a ďalšie)
 • infekčné ochorenie prenosného charakteru, otrava
 • uhynutie hydiny spôsobené prehriatím organizmu, alebo z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie
 • jednotlivé škody:
  • pôrodná škoda
  • zlomeniny
  • popáleniny
  • uškrtenie
  • vytknutie a ďalšie
 • úhyn, krádež a strata pri preprave

 

Poistné plnenie

Poisťovňa odškodní škody, pri ktorých nastane úbytok v poistenom chove za predpokladu, že takáto skutočnosť nastala z poistných nebezpečenstiev dojednaných v poistnej zmluve. Spoluúčasť, ktorá je odpočítaná pri poistnom plnení, je možné dojednať variabilne.

Naše bohaté skúsenosti s likvidáciou škôd dokumentuje aj doteraz na Slovensku najvyššia škoda v poľnohospodárskom poistení. V roku 2008 bola nášmu farmárovi na južnom Slovensku z dôvodu moru ošípaných vyplatená škoda cca 4 000 000 EUR, kedy bolo usmrtených 21 000 ošípaných.

Vypočtajte si výšku poistky online

Stačí zadať pár údajov a rýchlo a pohodlne zistíte za pár minút najlepšie možnosti poistenia zvierat.

Poistenie zvierat

Kalkulácia poistenia