Poistenie plodín

Poistenie plodín

Pôda a plodiny sú hlavným výrobným prostriedkom každého pestovateľa, preto ho každý farmár túži ochrániť voči náhlym živlom.

img-plodiny.jpg

Plodiny sú neustále vystavované častým zmenám počasia, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Stalo sa, že klient prišiel o celú svoju úrodu v priebehu niekoľkých minút. Na podobnú situáciu sme mysleli už vopred a v poistnej zmluve sme počítali aj s takouto krajnou možnosťou. Vďaka tomu sa nám podarilo zachrániť jeho podnikanie, ktoré dnes úspešne ďalej rozvíja.

Poistenie plodín minimalizuje dôsledky vzniknuté pri živelných udalostiach, čím sa znižuje riziko hospodárenia v poľnohospodárskych spoločnostiach. Poistenie sa dojednávame s variabilnou spoluúčasťou vo výške 0, 5, 10 alebo 20 %.

 

Poistenie plodín dojednávame cez tieto poisťovne:
 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
 • Agra poisťovňa, pobočka z iného členského štátu

 

Aké riziká poisťovne kryjú?
 • krupobitie
 • víchrica
 • požiar
 • povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • jarný mráz u vybraných plodín
 • vymrznutie (zimný mráz) u vybraných plodím
 • sucho pri vzchádzaní
 • sucho výnosové - parametrické poistenie
 • poškodenie škodcom

 

Poistením je možné pokryť širokú škálu plodín:

Plodiny pestované na ornej pôde:
 • obilniny
 • olejniny
 • okopaniny
 • strukoviny
 • zelenina
 • krmoviny
 • aromatické a koreninové rastliny

 

Ovocie:
 • plody jadrovín
 • plody bobuľovín
 • plody kôstkovín
 • plody škrupinovín
 • plody mladé výsadby
 • stromy
 • kríky

 

Špeciálne plodiny:
 • vinič a jeho sadenice

 • chmeľ

 • jednoročné liečivé rastliny

 • tabak

 • lesné škôlky

 

Likvidácia poistnej udalosti

Špecializujeme sa na agrosektor a klientom ponúkame individuálnu starostlivosť, preto je u nás samozrejmosťou zúčastňovať sa na poistných udalostiach osobne, pričom dohliadame na správny priebeh obhliadky. Poisťovňa odškodní poisteného pri tých poistných udalostiach, ktoré vznikli z poistných nebezpečenstiev dojednaných v poistnej zmluve. Výšku škody stanoví poisťovateľ na základe fyzických obhliadok na konkrétnej parcele, kde sa aj určí percento poškodenia porastu. Poisťovňa vyplatí po odčítaní spoluúčasti poistnému farmárovi plnenie, ktoré kopíruje jeho mieru poškodenia.

Našou úlohou je koordinovanie celej poistnej udalosti, pričom dokladáme potrebné dokumenty k ukončeniu poistnej udalosti a dohliadame na konečné vyplatenie poistného plnenia farmárovi.

Vypočtajte si výšku poistky online

Stačí zadať pár údajov a z pohodlia pred monitorom zistíte za pár minút najlepšie možnosti poistenia plodín.

Poistenie plodín

Kalkulácia poistenia