Poistenie strojov

Poistenie strojov

Kombajn, traktor, sejačka a pluh, to sú jedny z viacerých výrobných prostriedkov každého farmára, ktoré by mal mať poistením kryté v prípade poistnej udalosti aspoň na riziko lom stroja.

img-stroje.jpg

Lom stroja je udalosť nepredvídavého charakteru a náhleho poškodenia a zničenia strojov, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti. Poistiť proti poškodeniu a zničeniu je možné prakticky všetky stroje a strojné zariadenia, pričom sa prihliada na ich vek a technický stav. Časovo ohraničená záruka dodávateľa stroja sa vzťahuje len na výrobné chyby stroja, nie na chyby jeho obsluhy. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov.

 

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie zapríčinené:
 • chybu konštrukcie
 • chybu materiálu
 • výrobnú chybu
 • pretlak pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak
 • nedostatok vody v kotle
 • pád alebo vniknutie cudzieho predmetu
 • skrat, prepätím alebo indukciou elektrického prúdu
 • zlyhanie meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení
 • nesprávnou obsluhou
 • nešikovnosť, nepozornosť, nedbanlivosť
 • odcudzenie a vandalizmus
 • požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň
 • havária

 

Čo je predmetom poistenia?

Poľnohospodárske stroje a strojné zariadenia:
 • kombajny
 • traktory
 • teleskopické nakladače
 • postrekovače
 • sejačky
 • pluhy
 • disky a pod.
 • dopravné stroje a zdvíhadlá
 • dojacie linky a technológie na spracovanie rastlinných a živočíšnych produktov
 • sušičky a pozberové linky

 

Poistné udalosti

Efektívny systém likvidácie poistných udalostí je u každého nášho klienta prioritou. Máme vlastného manažéra pre likvidáciu poistných udalostí v oblasti strojov, ktorý zabezpečuje pre vás kompletný servis od nahlásenia škody, doloženia príslušných dokladov, odovzdania zložky do poisťovní a následné dohliadanie na vyplatenie poistného plnenia. Zúčastňuje pri obhliadkach škôd osobne a má dokonalý prehľad o danej škode.

Vypočtajte si výšku poistky online

Stačí zadať pár údajov a z pohodlia pred monitorom rýchlo nájdete najlepšie možnosti poistenia strojov, technológie a zariadení.

Poistenie strojov

Kalkulácia poistenia