Ochrana osobných údajov - GDPR

Ochrana osobných údajov - GDPR

​Spoločnosť Agropoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava plne rešpektuje súkromie svojich klientov resp. potenciálnych klientov a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a zodpovedne.

Za účelom online kalkulácií poistných ponúk a finančného sprostredkovania, získava spoločnosť od klientov údaje a záznamy, ktoré môžu mať charakter osobných údajov. Osobné údaje klientov resp. potenciálnych klientov sú plne chránené a spracúvané v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Poskytnutie informácie pri získavaní osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.