Riadenie rizika

Riadenie rizika
Aj v tomto roku vrtochy počasia spôsobujú poľnohospodárom veľké škody na plodinách. Silné jarné mrazy dlhodobé sucho majú za následok výpadok úrody na repkách, makoch a aj cukrovej repe. Aj takéto riziká ako je sucho alebo mráz si je možné poistením pokryť. Riadenie rizika bude musieť byť pre poľnohopodárov do budúcna témou dňa.

Aj v tomto roku vrtochy počasia spôsobujú poľnohospodárom veľké škody na plodinách. Silné jarné mrazy dlhodobé sucho majú za následok výpadok úrody na repkách, makoch a aj cukrovej repe. Aj takéto riziká ako je sucho alebo mráz si je možné poistením pokryť. Riadenie rizika bude musieť byť pre poľnohopodárov do budúcna témou dňa.