Spolupráca so spoločnosťou ISAT

Spolupráca so spoločnosťou ISAT
Spoluprácou dvoch významných spoločností ISAT a Agropoistenie, ktoré dlhodobo pôsobia v agrosektore, možete zíkať výhody, ktoré zjednodušia Vaše podnikanie.

Spoločnosť ISAT už od roku 2005 ponúka komplexný agrárny informačný systém, ktorý slúži na vedenie evidencie hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a spĺňa stanovené požiadavky ÚKSÚP a EU.

 

Viac ohľadom programu AgroCont v 1.3 sa dozviete v tu prílohe.