Škody spôsobené ľadovcom

Škody spôsobené ľadovcom
Máme tu obdobie ľadovcov a víchric a poľnohospodári sú v pozore. V okolí Nitry prešla supercela, ktorá zasiahla neobyčajne veľké územie a poškodila viac ako 10 tisíc hektárov.

Máme tu obdobie ľadovcov a víchric a poľnohospodári sú v pozore. V okolí Nitry prešla supercela, ktorá zasiahla neobyčajne veľké územie a poškodila viac ako 10 tisíc hektárov. Škody ľadovcom na plodinách sú vysoké. Spolu s poisťovňou stanovujeme poškodenia a pomáhame našim klientom.