Odborný seminár RPPK

Odborný seminár RPPK
Spoločnosť Agropoistenie sa zúčastnila a zároveň bola partnerom odborného seminára, ktorý organizovla Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora v Papradne.

Seminár sa uskutočnil formou viacerých workshopov, kde pozvaný farmáry sa dozvedeli zaujímavosti z viacerých oblastí. Konatelia spoločnosti Agropoistenie prednášali zúčastnením na tému "poistné riešenia pre poľnohopodárov" pričom predstavili aj nový systém výpočtu poistého on-line.