Dotácia na platby poistného

Dotácia na platby poistného
Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii na platby poistného.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii na platby poistného plodín a zvierat.

 

Výzva je otvorená od 27. mája do 27. júla 2022. Žiadosť o dotáciu sa predkladá prostredníctvom formulára na webom odkaze http://itms2014.sk

Viac informácii o aktuálnej výzve nájdete na stránke PPA.