Obrovské škody ľadovcom

Obrovské škody ľadovcom
Najväčšie škody ľadovcom za posledné 10-ročie. Poľnohospodári ocenili rýchle odškodnenie aj kvalitné poistné krytie.

⇒ Na východe Slovenska v oblasti Sobrance zničila supercela plochu viac ako 8 tisíc hektárov porastov.
⇒ Škody sa počítajú v miliónoch eur a poistenie plodín podržalo poľnohospodárov.
⇒ Najväčšie poškodenia sú na kukuriciach a sójach. Našťastie repky boli väčšinou pozbierané.
⇒ Agropoistenie a jeho tím boli na parceliach hneď po škode a spolu s poisťovňou zabezpečili pre klienta rýchle odškodnenie.