leasing-a-uver-strojov-agropoistenie.jpg

Poistenie strojov

 

► Bezplatná online kalkulácia POISTENIA STROJOV

 

 

„Kombajn, traktor, sejačka a pluh, to sú jedny z viacerých výrobných prostriedkov každého farmára, ktoré by mal mať poistením kryté v prípade poistnej udalosti aspoň na riziko lom stroja“.

 

Lom stroja je udalosť nepredvídavého charakteru a náhleho poškodenia a zničenia strojov, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti. Poistiť proti poškodeniu a zničeniu je možné prakticky všetky stroje a strojné zariadenia, pričom sa prihliada na ich vek a technický stav. Časovo ohraničená záruka dodávateľa stroja sa vzťahuje len na výrobné chyby stroja, nie na chyby jeho obsluhy. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov.

 

 

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie zapríčinené:

 • chybu konštrukcie, chybu materiálu, výrobnú chybu
 • pretlak pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak
 • nedostatok vody v kotle
 • pád alebo vniknutie cudzieho predmetu
 • skrat, prepätím alebo indukciou elektrického prúdu
 • zlyhanie meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení
 • nesprávnou obsluhou
 • nešikovnosť, nepozornosť, nedbanlivosť
 • odcudzenie a vandalizmus
 • požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň
 • havária

 

 

Čo je predmetom poistenia?

 • poľnohospodárske stroje a strojné zariadenia: kombajny, traktory, teleskopické nakladače, postrekovače, sejačky, pluhy, disky a pod.
 • dopravné stroje a zdvíhadlá
 • dojacie linky a technológie na spracovanie rastlinných a živočíšnych produktov
 • sušičky a pozberové linky

 

 

Poistné udalosti

 

Efektívny systém likvidácie poistných udalostí je u každého nášho klienta prioritnou záležitosťou. Naša spoločnosť má vlastného manažéra pre likvidáciu poistných udalostí v oblasti strojov, ktorý zabezpečujeme pre klientov servis od nahlásenie škody, doloženie príslušných dokladov, odovzdanie zložky do poisťovni a následné dohliadanie na vyplatenie poistného plnenia klientovi. Zúčastňuje pri obhliadkach škôd osobne, pričom má dokonalý prehľad o danej škode.

 

Rýchly kontakt

Máte otázku? Smelo nás kontaktujte.
Mobil 1: +421 903 380 135                          
Mobil 2: +421 918 900 830                      
Tel./Fax: +421 (2) 555 77 447                          
Email: info@agropoistenie.sk  

 

Kde nás nájdete?

Online kalkulácia poistného

Bezplatné porovnanie cien poistení:
► Poistenie plodín 
 Poistenie zvierat 
 Poistenie strojov
 

Povedali o nás

Ing. Tibor Šafár

Predseda PD Podhájska - Radava

"Poľnohospodárske družstvo Podhájska-Radava začalo spolupracovať s maklérmi  zo skupiny Agropoistenie ihneď ako prišli s ponukou svojich služieb. Na ich práci si ceníme hlavne to, že všetky potrebné formality spojené so škodovou udalosťou vybavujú rýchlo a na vysokej profesionálnej úrovni.  Svojou prácou nám ušetrili množstvo času, ktorý sme mohli využiť na riadenie výrobných činností v poľnohospodárskom družstve. Jednotlivé poistné produkty nám vedia optimalizovať presne na naše podmienky s minimálnou finančnou náročnosťou. Spolupráca s nimi je na veľmi korektných vzťahoch".

Navštív tiež

 

www.polnopoistenie.sk

www.poisteniestrojov.sk

www.isat.sk

Kontaktujte nás

 

Agropoistenie s.r.o.
Sartorisova 11
821 08 Bratislava - Ružinov

 

Mobil:      +421 918 900 830

Mobil:      +421 903 380 135
Tel./Fax:  +421 (2) 555 77 447
E-mail:     info@agropoistenie.sk

Zostaňte s nami

 

Kontaktujte nás cez sociálne siete

 

  facebook.png  email.png