poistenie-majetku-agropoistenie.jpg

Poistenie majetku

 

Poistenie zahŕňa poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Vieme poistiť objekt vo Vašom vlastníctve alebo správe, prípadne aj v prenájme, ak ste v ňom na vlastné náklady vykonali stavebné úpravy.

 

 

Možnosti poistenie poľnohospodárskeho majetku:

 • poistenie nehnuteľností slúžiacich poľnohospodárskej výrobe ako sú hlavné budovy, vedľajšie stavby, sušičky, pozberové linky, silá, maštale a bitúnky a pod.
 • poistenie technológie výkrmu zvierat, dojacích liniek, plniacich a baliacich liniek
 • poistenie hnuteľných vecí
 • poistenie poľnohospodárskych zásob: obilie, ovocie, zelenina, slama, siláž
 • poistenie zodpovednosti z výkonu poľnohospodárskej činnosti, ako aj vädne vykonaná práca, vadný výrobok: postrekové škody, vyoranie
 • poistenie enviromentálnej zodpovednosti

 

 

Poistenie poľnohospodárskeho majetku možno dojednať pre prípad nasledujúcich poistných nebezpečenstiev:

 

a) živelné nebezpečenstvá:
 • požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň
 • priamy aj nepriamy úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietadla, jeho častí alebo nákladu
 • zosuv pôdy alebo sadanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • pád stromov, stožiarov,zemetrasenie,tiaž snehu alebo námrazy

 

b) doplnkové nebezpečenstvá
 • únik vody z vodovodných zariadení, únik vody zo sprinklerových hasiacich zariadení
 • krádež vlámaním a lúpež, vandalizmus

 

c) technické nebezpečenstvá
 • nedostatok vody v kotly
 • chyba konštrukcie, vada materiálu
 • pád poistenej veci alebo vniknutie cudzieho predmetu
 • skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu
 • lom stroja a elektroniky

 

Rýchly kontakt

Máte otázku? Smelo nás kontaktujte.
Mobil 1: +421 903 380 135                          
Mobil 2: +421 918 900 830                      
Tel./Fax: +421 (2) 555 77 447                          
Email: info@agropoistenie.sk  

 

Kde nás nájdete?

Online kalkulácia poistného

Bezplatné porovnanie cien poistení:
► Poistenie plodín 
 Poistenie zvierat 
 Poistenie strojov
 

Povedali o nás

Mgr. Andrea Németh

Podpredseda spoločnosti Dan-Slovakia Agrar

"So spoločnosťou Marfis, s.r.o. , členom skupiny Agropoistenie spolupracuje spoločnosť Dan-Slovakia Agrar, a.s. od roku 2004. Komunikácia so spoločnosťou je veľmi dobrá, promptne reagujú na naše požiadavky a promptne ich aj vybavujú. Zamestnanci sú flexibilní a profesionálni. Na spoločnosť Marfis, s.r.o. sa dá vždy spoľahnúť. So spoluprácou sme maximálne spokojní a v tejto spolupráci by sme chceli aj naďalej pokračovať".

 

Ing. Ján Hanzel

Konateľ spoločnosti DAN AGRO HOLDING

"So  spoločnosťou spolupracujeme od založenia našej firmy t.j. od roku 2004 až do dnes v oblasti poisťovníctva, v plnej spokojnosti. V oblasti cenovej politiky a účelovosti poistenia je ich odborná a poradenská činnosť na vysokej profesionálnej úrovni. Taktiež v prípadných likvidáciách vzniknutých škôd počas celého tohto obdobia, bolo ich jednanie vždy korektné. Spoločnosť je korektným a dôveryhodným partnerom".   

 

Navštív tiež

 

www.polnopoistenie.sk

www.poisteniestrojov.sk

www.isat.sk

Kontaktujte nás

 

Agropoistenie s.r.o.
Sartorisova 11
821 08 Bratislava - Ružinov

 

Mobil:      +421 918 900 830

Mobil:      +421 903 380 135
Tel./Fax:  +421 (2) 555 77 447
E-mail:     info@agropoistenie.sk

Zostaňte s nami

 

Kontaktujte nás cez sociálne siete

 

  facebook.png  email.png