jo-a-teta.jpg

Ochrana osobných údajov - GDPR

​Spoločnosť Agropoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava plne rešpektuje súkromie svojich klientov resp. potenciálnych klientov a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a zodpovedne.

Za účelom online kalkulácií poistných ponúk a finančného sprostredkovania, získava spoločnosť od klientov údaje a záznamy, ktoré môžu mať charakter osobných údajov. Osobné údaje klientov resp. potenciálnych klientov sú plne chránené a spracúvané v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Poskytnutie informácie pri získavaní osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Povedali o nás

Ing. Jozef Šnegoň, PhD.

Riaditeľ spoločnosti DAN-FARM s.r.o.

"Sme veľmi spokojný s prácou ľudí vo Vašej spoločnosti. Nám ide hlavne o efektívne riešenie poistných udalostí a správu poistných zmlúv, keď z roka na rok stále niečo ušetríme napriek tomu, že sa náš poistený hnuteľný aj nehnuteľný majetok rozrastá. Komunikácia je seriózna a v priateľskom duchu".

 

Ing. Jozef Mészáros

Konateľ spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice 

"S maklérskymi službami nášho partnera sme veľmi spokojný. Rýchlo a kvalitne nám zabepečujú servis poistných udalostí a zároveň optimalizujú naše poistné zmluvy. Vždy sa snažia nájsť navýhodnejšie riešenie pre naše potreby".

 

Navštív tiež

 

www.polnopoistenie.sk

www.poisteniestrojov.sk

www.isat.sk

Kontaktujte nás

 

Agropoistenie s.r.o.
Sartorisova 11
821 08 Bratislava - Ružinov

 

Mobil:      +421 918 900 830

Mobil:      +421 903 380 135
Tel./Fax:  +421 (2) 555 77 447
E-mail:     info@agropoistenie.sk

Zostaňte s nami

 

Kontaktujte nás cez sociálne siete

 

  facebook.png  email.png