poistenie-plodin-agropoistenie.jpg

Na ornej pôde

 

► Bezplatná online kalkulácia POISTENIA PLODÍN

 

 

„Pôda a plodiny sú hlavným výrobným prostriedkom každého pestovateľa na Slovensku, preto by malo byť u každého farmára prioritou si ho chrániť voči náhlym živlom kopmlexným poistným produktom“.

 

Plodiny sú v poslednej dobe neustále vystavované častým zmenám počasia, kedy pestovateľ môže v priebehu pár minút prísť o celú svoju úrodu a tým ohroziť svoje ďalšie podnikanie.

 

Poistenie plodín minimalizuje dôsledky vzniknuté pri živelných udalostiach, čím sa znižuje riziko hospodárenia v poľnohospodárskych spoločnostiach. Poistenie sa dojednáva s variabilnou spoluúčasťou vo výške 5, 10 alebo 20%.

 

 

Poistenie plodín dojednávame cez tieto poisťovne

 • Agra poisťovňa
 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • Generali Slovensko poisťovňa

 

 

Aké riziká poisťovne kryjú?

 • krupobitie
 • víchrica
 • požiar
 • povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • jarný mráz u vybraných plodín
 • vymrznutie (zimný mráz) u vybraných plodím
 • sucho pri vzchádzaní
 • požranie slimákmi

 

 

Poistením je možné pokryť širokú škálu plodín

 • obilniny – napr. pšenica, jačmeň, raž, ovos ...
 • olejniny – napr. repka, slnečnica, horčica ...
 • okopaniny – napr. cukrová repa, zemiaky ...
 • strukoviny – napr. hrach, sója ...
 • zelenina, krmoviny, aromatické a koreninové rastliny
 • špeciálne plodiny: chmeľ, jednoročné liečivé rastliny, tabak

 

 

Likvidácia poistnej udalosti

 

Nakoľko sa špecializujeme na agrosektor, je u nás samozrejmosťou sa zúčastňovať na poistných udalostiach vzniknutých na plodinách osobne, pričom dohliadame na správny priebeh obhliadky. Poisťovňa odškodní poisteného pri tých poistných udalostiach, ktoré vznikli z poistných nebezpečenstiev dojednaných v poistnej zmluve. Výšku škody stanoví poisťovateľ na základe fyzických obhliadok na konkrétnej parcele, kde sa aj určí percento poškodenia porastu. Poisťovňa vyplatí po odčítaní spoluúčasti poistnému farmárovi plnenie, ktoré kopíruje jeho mieru poškodenia.

 

Našou úlohou je koordinovanie celej poistnej udalosti, pričom dokladáme potrebné dokumenty k ukončeniu poistnej udalosti a dohliadame na konečné vyplatenie poistného plnenia farmárovi.

Rýchly kontakt

Máte otázku? Smelo nás kontaktujte.
Mobil 1: +421 903 380 135                          
Mobil 2: +421 918 900 830                      
Tel./Fax: +421 (2) 555 77 447                          
Email: info@agropoistenie.sk  

 

Kde nás nájdete?

Povedali o nás

 
Ing. Daniel Ondrišek

Konateľ spoločností Agro Žitava a AGRO-Golianovo

"Na spolupráci s maklérmi skupiny Agropoistenie si ceníme najmä osobný prístup a ochotu okamžite sa zaoberať našimi problémami. Naše spoločnosti Agro Žitava a AGRO-Golianovo spolupracujú so skupinou Agropoistenie od svojho vzniku a jej makléri stáli vždy pri nás, snažiac sa poskytnúť nám adekvátne poistenie za najlepšiu cenu".

 

 

Online kalkulácia poistného

Bezplatné porovnanie cien poistení:
► Poistenie plodín 
 Poistenie zvierat 
 Poistenie strojov
 

Navštív tiež

 

www.polnopoistenie.sk

www.poisteniestrojov.sk

www.isat.sk

Kontaktujte nás

 

Agropoistenie s.r.o.
Sartorisova 11
821 08 Bratislava - Ružinov

 

Mobil:      +421 918 900 830

Mobil:      +421 903 380 135
Tel./Fax:  +421 (2) 555 77 447
E-mail:     info@agropoistenie.sk

Zostaňte s nami

 

Kontaktujte nás cez sociálne siete

 

  facebook.png  email.png